Kickstarter
  • BUY IN € 44+6
  • GTD: 2.000€
  • Stack: 50.000 Chips
  • Blindy: 15 min.
  • Re-entry: 2 x

Struktura

2x možné reentry, pozdní registrace do cca 21.20h