Friday 7K
  • BUY IN € 61+9
  • GTD: 7.000€
  • Stack: 20.000 Chips
  • Blindy: 20 min.
  • Re-entry: 2 x

Struktura

2xreentry je možné do 8lvlu, pozdní registrace do cca 22.15h